osobní profil ceník kontakt ilustrace je správná doba vyladit se na vyšší frekvenci

Ilustrace

Vesměs všechny moje obrázky vznikly v jednom krátkém časovém úseku, kdy jsem se při jejich tvoření nechala sem tam unést i na několik dlouhých hodin. Některé z nich znázorňují multidimenzionální světy a jejich prolínání, jiné zase moje vzpomínky na minulé životy a další vyjadřují moji úctu k posvátné geometrii...

pták
růžová spirála
modrá spirála
chameleon
zub života
pyramida